Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website evenals op alle gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Erika Stolk Professional Organizer, hierna te noemen Erika Stolk P.O., geeft u hierbij toegang tot www.erikastolkprofessionalorganizer.nl en nodigt u uit om een overeenkomst met haar te sluiten. Erika Stolk P.O. heeft zich daarbij het recht om elke moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Erika Stolk P.O spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In dat geval aanvaardt Erika Stolk P.O. daarvoor geen aansprakelijkheid. De op de website aangeboden diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Erika Stolk P.O..
Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten en/of producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Erika Stolk P.O. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt Erika Stolk P.O geen enkele aansprakelijkheid.

 

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Erika Stolk P.O. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Erika Stolk P.O, behoudens en slecht voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Affliatelinks
Sommige banners/producten bevatten een affiliatelinks. Dit betekent dat ik een kleine commissie kan verdienen wanneer jij een aankoop doet aan de hand van één van de links in dit bericht. Maar maak je geen zorgen, hier betaal jij niets extra’s voor, het is dus een win-win situatie voor jou en voor mij. Dank je wel alvast! 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan kunt u de meest actuele versie hiervan vinden op deze pagina.